Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY 2021. | Kalendarium

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY 2021.

Termin
25 marca – 25 czerwca 2021

Festiwal ECHO TROMBITY jest dorocznym spotkaniem konkursowym najlepszych orkiestr dętych województwa małopolskiego. Jest jedną z najbardziej prestiżowych i największych cyklicznych imprez amatorskiego ruchu muzycznego. Głównym celem Festiwalu jest promocja i podniesie poziomu artystycznego amatorskich orkiestr dętych poprzez umożliwienie im prezentacji aktualnych osiągnięć, stworzenie okazji do konfrontacji i wymiany doświadczeń, doskonalenie warsztatu muzycznego, inspirowanie do poszukiwań repertuarowych.

Tegoroczna edycja 43. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY realizowana jest w formule konkursu oraz przeglądu i obejmuje: kwalifikacje do Finału na podstawie nagrań audiowizualnych, prezentację zakwalifikowanych orkiestr na scenie plenerowej w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu, ocenę Komisji Artystycznej, koncert laureatów.

Warunkiem udziału w 43. edycji Festiwalu ECHO TROMBITY jest dostarczenie do MCK SOKÓŁ do dnia 23 maja 2021 r.:

 

  • materiału filmowego zawierającego 3 utwory - zgodnego z regulaminem,
  • prawidłowo uzupełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia.


Zgłoszone orkiestry zostaną ocenione przez komisję artystyczną powołaną przez organizatora, która zakwalifikuje najlepsze prezentacje do udziału w 43. Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY w dniach 23-25 czerwca 2021 r. w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu.

O zakwalifikowaniu do spotkania finałowego orkiestry zostaną poinformowane najpóźniej do dnia 31 maja 2021 r.

Każda prezentująca się na spotkaniu finałowym orkiestra będzie oceniana przez Komisję Artystyczną, która przyzna: Grand Prix, miejsca oraz nagrody i wyróżnienia specjalne w następujących kategoriach:

 

  • orkiestry OSP
  • orkiestry parafialne
  • orkiestry działające przy ośrodkach kultury i stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych oraz orkiestry zakładowe
  • Big bandy i orkiestry rozrywkowe.


Zwieńczeniem Festiwalu będzie zorganizowany 25 września 2021 r. w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu galowy koncert laureatów połączony z uroczystym wręczeniem nagród.

Przebieg tegorocznej edycji Festiwalu ECHO TROMBITY odpowiada na potrzebę realizacji wydarzeń kulturalnych z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w trakcie epidemii koronawirusa SARS CoV-2. W związku z tym zastrzegamy prawo modyfikacji założeń regulaminowych i warunków realizacji Festiwalu - zwłaszcza w przypadku konieczności dostosowania się do aktualnej sytuacji epidemicznej i wprowadzonych odgórnych obostrzeń i zakazów. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia wydarzenia w wersji stacjonarnej na żywo - zastrzegamy możliwość ostatecznego rozstrzygnięcia Festiwalu i rozdysponowania nagród na podstawie nagrań nadesłanych na etapie kwalifikacji.