Piotr Męderak | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Piotr Męderak - zdjęcie

Piotr Męderak

Klub: Wspólnie dla Powiatu
Komisja Edukacji Publicznej (członek)
Komisja Kultury, Rozwoju i Promocji (wiceprzewodniczący)

Kontakt

e-mail

Życiorys

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie organizacji produkcji filmowych i telewizyjnych (Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
Ukończył także:
- Studia podyplomowe pedagogiczne (AGH Kraków),
- Szkołę Aktorską (Krakowskie Szkoły Artystyczne),
- Studium Dziennikarskie (AP Kraków),
- Studia podyplomowe z informatyki (AGH Kraków),
- Kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą (Kraków).

Obecnie pracuje w zawodach jako: nauczyciel dyplomowany, aktor, reżyser.

Praca na stanowiskach:
Dyrektor Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce od 2014 r.
Dyrektor Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce w latach 1997 - 2000 i 2003 – 2005.
Dyrektor artystyczny Teatru Plejada w Krakowie, prezes zarządu Fundacji Sztuki Teatralnej i Filmowej Plejada – od 1.09.2011

Był instruktorem i zastępcą komendanta Hufca ZHP w Jordanowie. W ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego trenował dzieci i młodzież w sekcji piłki nożnej. Założył Fundację Szkoła z Kulturą, która działa przy Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce.

Nie należał i nie należy do żadnej partii politycznej.