Rozporządzenie w sprawie zastosowania szczególnych zasad odbudowy budynków po pożarze w Nowej Białej | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Rozporządzenie w sprawie zastosowania szczególnych zasad odbudowy budynków po pożarze w Nowej Białej

23 czerwca 2021

Nowa Biała została ujęta w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zastosowania szczególnych zasad odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania pożaru, który miał miejsce 19 i 20 czerwca 2021 r., w miejscowości Nowa Biała w gminie Nowy Targ. Oznacza to ułatwienia dla poszkodowanych ponieważ do wyżej wymienionych prac związanych z odbudową ma zastosowanie Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. 2001 Nr 84, poz. 906 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 764)

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 czerwca 2021 r.
w sprawie zastosowania szczególnych zasad odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania pożaru, który miał miejsce 19 i 20 czerwca 2021 r., w miejscowości Nowa Biała w gminie Nowy Targ
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2020 r. poz. 764) zarządza się, co następuje:
§ 1. Szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania pożaru, który miał miejsce 19 i 20 czerwca 2021 r., stosuje się w miejscowości Nowa Biała w gminie Nowy Targ w województwie małopolskim.
§ 2. Rozporządzenie stosuje się przez okres 24 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki